De 63ste Tour de Junior gaat dit jaar niet door / The 63rd The Tour de Junior is cancelled for this year

Het bestuur van Stichting Tour de Junior heeft moeten besluiten de 63ste Tour de Junior dit jaar niet te organiseren. We worden geconfronteerd met regels van de overheid in het kader van het bestrijden van het coronavirus.

Evenementen, waarvoor vergunningen verplicht zijn, zijn niet toegestaan tot 1 september 2020. Wij betreuren het dat onze wielerwedstrijd dit jaar daardoor niet door kan gaan, maar begrijpen en accepteren het besluit van de overheid.

De 63ste editie zal dus pas in 2021 georganiseerd worden, ervan uitgaande dat we in 2021 weer evenementen mogen organiseren en  de datum is vastgesteld van maandag 26 juli tot en met zaterdag 31 juli 2021.

Voor diegenen die al inschrijfgeld hebben betaald zal het volledige inschrijfgeld binnen 14 dagen  worden teruggestort.

Het inschrijven voor de 63ste editie van de Tour de Junior in 2021 zal zoals altijd weer vanaf 1 februari 2021 mogelijk zijn.

 

Bestuur Stichting Tour de Junior

 

“Hou afstand en blijf gezond, alleen zo kunnen we de coronavirus overwinnen, en denk aan je naasten en ouderen die alleen zijn”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The board of the Tour de Junior Foundation had to decide not to organize the 63rd Tour de Junior this year. We are confronted with government regulations in the context of fighting the corona virus.

 

Events, for which permits are compulsory, are not allowed until 1 September 2020. We regret that our cycling race will not be able to continue this year, but we understand and accept the government's decision.

 

The 63rd edition will therefore be organized in 2021, assuming that we can organize events again in 2021 and the date has been set from Monday, July 26 to Saturday, July 31, 2021.

 

For those that have already paid an entry fee, the full entry fee will be refunded within 14 days.

Registration for the 63rd edition of the Tour de Junior in 2021 will, as always, be possible from 1 February 2021.

 

Board Tour de Junior Foundation

 

"Keep your distance and stay healthy, this is the only way we can overcome the coronavirus,

and think about your loved ones and the elderly who are alone".

Reactie toevoegen