Coronacrisis en Tour de Junior / Corona Crisis and Tour de Junior

De Coronacrisis houdt ons iedereen op dit moment aardig bezig. Het is nog onduidelijk of we, door de maatregelen van de overheid, ons wielerevenement wel door mogen laten gaan en daarnaast of het wel verstandig is om het evenement door te laten gaan zo vlak na deze crisis. Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Stichting Tour de Junior gaat van het positieve uit, achter de schermen zijn we net zoals alle jaren bezig om een nieuwe editie van de Tour de Junior te organiseren. Echter we volgen de komende weken de ontwikkelingen en besluiten van de overheid met betrekking tot het organiseren van evenementen na 1 juni. We zullen uiterlijk over een paar weken een besluit nemen over het al dan niet doorgaan van de Tour de Junior 2020. Tot die tijd moeten we even geduld hebben.

Denk aan de gezondheid van jezelf en je omgeving.

 

Bestuur Stichting Tour de Junior

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Corona crisis is keeping everyone busy at the moment. It is still unclear whether, due to government measures, we can continue our cycling event and whether it is wise to continue the event just after this crisis. All questions that we do not yet have an answer to. The Tour de Junior foundation assumes the positive, behind the scenes, like all years, we are busy organizing a new edition of the Tour de Junior. However, in the coming weeks we will follow the developments and decisions of the government with regard to organizing events after 1 June. We will decide in a few weeks time whether or not to continue the Tour de Junior 2020. Until then we have to be patient.

Think about the health of yourself and your environment.

Board Tour de Junior Foundation

Reactie toevoegen