Contact

Afdeling Naam Telefoon Email
Voorzitter Arnold Leurs +31 (0) 6 50 88 86 86  infotdj@tourdejunior.nl
Tourcoördinatie Hans Versteeg +31 (0) 342 - 452 118 infotdj@tourdejunior.nl
Secretaris Anja van Essen +31 (0) 6 - 19 19 61 09 infotdj@tourdejunior.nl
Penningmeester Wil Baalman +31 (0) 342 - 451 655 infotdj@tourdejunior.nl
Terreincommissie Martin de Jong +31 (0) 33 - 494 78 43 infotdj@tourdejunior.nl
Public Relations Marieke van Leeuwen +31 (0) 6 - 13 16 00 06 infotdj@tourdejunior.nl
Algemeen Bas Oude Elferink +31 (0) 6 - 40 55 58 91  infotdj@tourdejunior.nl
Algemeen Jantine Kroeze +31 (0) 6 - 52 64 50 11 infotdj@tourdejunior.nl

Bank Rabobank Achterveld rek.nr.: NL35 RABO 0300 7164 00
KvKnr.Gooi-en Eemland: 41189658
Winnaar KNWU Shimano Award 2001