Programma
Parcours
Deelnemers
Verzetten
Reglement
Huisvesting
Organisatie

De Stichting Tour de Junior Achterveld, hierna te noemen de Stichting, organiseert een internationaal meerdaagse wielerwegwedstrijd (categorie II) over 6 dagen en 9 etappes (hierna te noemen “meerdaagse”). De 65e editie wordt verreden van 12 augustus 2024 tot en met 17 augustus 2024. Deelname staat open uitsluitend voor jeugdwielrenners met een KNWU-licentie, dan wel voor buitenlanders met een gelijksoortige licentie, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar, in de categorieën 5, 6, 7, nieuwelingen en nieuweling meisjes. De categorie 5 en 6, 7 en de nieuweling meisjes rijden gecombineerd, echter laatstgenoemden hebben elk hun eigen algemeen eindklassement.

 1. Op alle tijdens de meerdaagse te verrijden wedstrijden zijn van toepassing het “Wedstrijdtechnisch reglement” en het “Reglement jeugdwielrennen” zoals vastgesteld in de jaarlijkse besluiten van de KNWU.
 2. Inschrijving dient plaats te vinden op de website van de Tour de Junior onder “Inschrijven”. Renners krijgen zo spoedig mogelijk na deze inschrijving een bevestiging van de inschrijving via de email en worden als deelnemer op de site vermeld.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt 75,00 euro per deelnemer. Renners die een gastgezin wensen kunnen dit kenbaar maken bij de inschrijving en betalen hiervoor 60,00 euro extra aan inschrijfgeld.
 4. De Stichting is tevens houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de Stichting.
 5. Alle deelnemers worden willekeurig ingedeeld in bedrijfsploegen en rijden wedstrijdonderdelen verplicht, in de door deze bedrijfsploegen of door de Stichting verstrekte wielershirts.
 6. Alle deelnemers verschijnen voor de ploegenpresentatie in compleet wielertenue, dit wil zeggen wielerbroek, door de Stichting verstrekt wielershirt, echter zonder helm en zonder zonnebril.
 7. Alle medewerkers van de Stichting zijn herkenbaar door het dragen van een zwarte blouse/polo met gele opdruk eventueel aangevuld met een geel windjack met zwarte opdruk.
 8. Medische verzorging is gedurende het gehele evenement in handen van de Achterveldse EHBO-vereniging in samenwerking met de huisartsencentrale. Als centrale hulppost gedurende het evenement fungeert “De Heelkom”.
 9. De deelnemers worden ingedeeld in de leeftijdscategorie die zij tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 bereiken. Eventuele wijzigingen / dispensaties kunnen in overleg behandeld worden.
 10. De inschrijftermijn met publicatie in het door ons uitgegeven Tourboekje sluit op 20 juli 2024. Hierna kan nog ingeschreven worden maar is publicatie in het Tourboekje niet meer mogelijk. Bij het bereiken van het maximale aantal renners per ploeg zullen wij de inschrijftermijn mogelijk eerder sluiten.
 11. Licenties worden ingenomen en tijdens het evenement bewaard op het wedstrijdsecretariaat. Inschrijving dient door de renners zelf persoonlijk plaats te vinden op maandagmorgen 12 augustus 2024 van 10.00 u tot 11.30 u. bij De Moespot. Bij de inschrijving wordt ook het transpondernummer van My Laps opgevraagd.
 12. Inschrijfgeld voor deelname moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement zijn voldaan op het bankrekeningnummer van de Stichting. Indien contant betaald wordt bij aanmelding op maandagmorgen wordt 5,00 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Bij annuleringen tot 1 maand voor de 1e wedstrijd is geen inschrijfgeld verschuldigd, reeds betaalde bedragen worden teruggestort. Bij annuleringen binnen 1 maand voor de 1e wedstrijd wordt het inschrijfgeld terugbetaald onder aftrek van 10,00 euro kosten.
 13. Deelnemers waarvan de achternaam begint van A t/m H leveren op de maandag, bij het aanmelden, een voorwiel in. Deelnemers waarvan de achternaam begint van I t/m Z leveren op de maandag bij het aanmelden een achterwiel in. Bij het inleveren van het shirt en het rugnummer op zaterdagmiddag direct na de wedstrijd zal de licentie en het reservewiel worden teruggegeven. Dit kan geschieden tot 17.00 u waarna de uitgifte gestopt wordt. Op een later tijdstip kan in overleg met de organisatie eventuele overgebleven wielen, licenties en kleding uitgewisseld worden.
 14. De prijsuitreiking op de zaterdagavond 17 augustus 2024 vanaf 20.00 u in “Ons Gebouw” is onderdeel van het evenement. Hier zullen de ploegenfoto’s, prijzen en andere extra’s aan de deelnemers uitgereikt worden. Renners die hier niet verschijnen hebben geen recht op prijzen.
 1. Tijdens de meerdaagse worden de volgende wedstrijdonderdelen verreden:
  • Criteriums
  • Wegwedstrijden
  • Een individuele tijdrit en twee bergtijdritten
  • Een klassieker/ omloop
 2. Protesten kunnen worden ingediend bij de wedstrijdleiding volgens onderstaand schema:
  • Betreffende onregelmatigheden tijdens de wedstrijd:
   • Binnen 15 minuten na aankomst bij de jurywagen
  • Betreffende klasseringen:
   • Ten aanzien van de 1e en 2e etappe
    • Dinsdagavond van 18.00 u tot 18.15 u bij de jurywagen
   • Ten aanzien van de 3e etappe
    • Woensdagmiddag van 12.30 u tot 12.45 u bij de jurywagen
   • Ten aanzien van de 4e en 5e etappe
    • Donderdagavond van 18.00 u tot 18.15 u bij de jurywagen
   • Ten aanzien van de 6e en 7e etappe
    • Vrijdagavond van 18.00 u tot 18.15 u bij de jurywagen
   • Ten aanzien van de 8e etappe
    • Zaterdagmiddag van 12.00 u tot 12.15 u bij de jurywagen
   • Ten aanzien van de 9e etappe en eindklassement
    • Zaterdagmiddag tot een half uur na publicatie van de desbetreffende categorie bij “de Moespot”
 3. De startvolgorde bij de diverse onderdelen is als volgt:
  • Criterium/wegwedstrijd/klassieker: door middel van loting aangegeven door de jury
  • Tijdritten: starten in omgekeerde volgorde van het algemeen individueel klassement
   ​De start van de wegwedstrijden/klassiekers is geneutraliseerd totdat de voorrijwagen het officiële startsein geeft.​
 4. De in het programma vermelde starttijden per categorie zijn richttijden. De eerste categorie start conform het programma. Renners dienen minstens 20 minuten voor de vermelde aanvangstijd in de omgeving van de start aanwezig te zijn.
 5. Tijdens alle wedstrijdonderdelen mogen slechts daadwerkelijk gestarte renners zich met fiets op het parcours bevinden. Alle andere deelnemers, ouders en/of begeleiders is het verboden zich op het parcours te begeven.
 6. Inrijden op het parcours wanneer een andere categorie nog niet gefinisht is dan wel wanneer het parcours nog niet is gesloten is ten strengste verboden. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben. Tijdens inrijden op het parcours voor de start van de wedstrijd is het dragen van de valhelm verplicht. Bij overtreding kan een tijdstraf het gevolg zijn, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
 7. Het is ten strengste verboden het stuur met beide handen geheel los te laten tijdens de massasprint. Declassering vindt plaats naar de laatste plaats van de groep waarvan de renner deel uitmaakte.
 8. Van elke categorie wordt van de finish van elk criterium/wegwedstrijd een video opgenomen die mede gebruikt wordt om de uitslag op te kunnen maken.
 9. Het is niet toegestaan teksten op de weg aan te brengen. Kosten, die gemaakt moeten worden daar de overheid ons verplicht deze te verwijderen, zullen op de aanbrenger worden verhaald.. Het staat iedereen wel vrij om stoepkrijt te gebruiken.
 10. Verzorging tijdens de wedstrijden (aannemen van bidons e.d.) is ten strengste verboden. Bij overtreding kan een tijdstraf het gevolg zijn. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden zal de lengte van de wedstrijd op aangeven van de jury, aangepast worden dan wel worden geschrapt.
 11. De startvolgorde bij tijdritten is de omgekeerde volgorde van het algemeen individueel klassement. Te laat aan de start verschijnen en/of niet melden aan de wedstrijdleiding heeft een tijdstraf tot gevolg. Er wordt om de minuut gestart. Startlijsten zullen op de locatie duidelijk zichtbaar opgehangen worden. Het is de deelnemers eigen verantwoordelijkheid op tijd en op de aangegeven volgorde aan de start te verschijnen.
 12. Het is verboden te rijden in snelpakken, behalve voor de Nederlands kampioen tijdrijden in zijn/haar categorie. Deze mag rijden in de kampioenstrui.
 13. Er dient gereden te worden in de door de Stichting beschikbaar gestelde sponsortruien.
 14. Als een renner, om welke reden dan ook, niet in staat is aan de wedstrijd deel te nemen, dient deze zich uiterlijk een half uur voor de wedstrijd af te melden bij de jury. Het niet tijdig afmelden kan leiden tot declassering of een tijdstraf.
Materiaal en verzetten

Verzetcontrole vindt plaats op aanwijzing van de jury steekproefsgewijs voor en/of na bij elk wedstrijdonderdeel. Voor aanvang van de tijdritten zullen alle renners gecontroleerd worden.

Als bij verzetcontrole voorafgaande aan de wedstrijd een te hoog verzet wordt geconstateerd, krijgt de renner eenmaal de gelegenheid dit te herstellen, waarna opnieuw controle plaatsvindt. Een te hoog verzet bij verzetcontrole na de wedstrijd kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

De eerste 5 aankomenden van elke categorie komen na elke criterium/wegwedstrijd/klassieker terug achter de dranghekken voor de verzetcontrole. Tegen het parcours terugrijden is verboden. Niet terugkomen voor de verzetcontrole kan declassering naar de laatste plaats van het peloton tot gevolg hebben.

Het verzet in de jeugdcategorieën is door de KNWU vastgelegd in reglementen.
Let wel, het gaat hier om de maximaal afgelegde afstand per omwenteling.

Categorie 5 en 6 6.14 meter per omwenteling
Categorie 7 6.55 meter per omwenteling
Categorie Nieuwelingen 7.01 meter per omwenteling
Categorie Nieuweling meisjes 7.01 meter per omwenteling

Er mag alleen nog maar gereden worden met wielen met een minimaal 16 spaken en een maximale velghoogte van 50 mm (incl. remvlak).

Deze afmetingen gelden voor alle deelnemers inclusief de buitenlandse deelnemers.

In de jeugdcategorieen is een dubbel voorblad met derailleur toegestaan. Borgen van versnellingen is toegestaan.

Om sneller completere uitslagen te verzorgen is in alle nationale wedstrijden de chipregistratie ingevoerd. Hiervoor worden alle KNWU licentiehouders verplicht om via ‘Mijn KNWU’ een transponder van My Laps aan te schaffen of te huren. Informatie hierover kun je vinden op de KNWU site.Sporters die al een eigen transponder van My Laps hebben (bijv. voor het schaatsen of skaten) kunnen de code van die transponder doorgeven op “Mijn KNWU” en hoeven dus geen aparte KNWU transponder aan te schaffen. Renners die om welke redenen dan ook niet over een goed werkende transponder beschikken kunnen er een huren bij de organisatie van de Tour de Junior gedurende de week. De huurprijs hiervoor is 15,00 euro en kan hiervoor de gehele week worden gebruikt.

Materiaalverzorging

Voor alle categorieën:

 • Criterium:
  • Toegestaan bij de jurywagen. Tot 5 ronden voor het einde geldt één ronde vergoeding.
 • Wegwedstrijden en klassieker
  • Is slechts toegestaan vanuit neutrale materiaalwagens wanneer de renner RECHTS van de weg hierom vraagt.

Materiaalverzorging tijdens de wedstrijden geschiedt enkel en alleen door leden van de Technische Commissie van de Stichting. Materiaalverzorging door ouders/begeleiders buiten de hierboven aangegeven regels leidt tot declassering en/of tijdstraf.

Bij de jeugdcategorieën 5, 6, 7, Nieuwelingen c.q. Nieuweling meisjes wordt voor de tijdritten uitsluitend gebruik gemaakt van de traditionele/conventionele fiets en materiaal. Specifieke tijdritfietsen zijn niet toegestaan. Een opzetstuur, dichte wielen etc. zijn bij alle categorieën niet toegestaan. Het wiel dient minimaal 12 spaken te hebben. Alle soorten goedgekeurde helmen zijn toegeataan dus ook een zogenaamde tijdrithelm.
In de jeugdcategorieën is een dubbel voorblad met derailleur toegestaan. Borgen van versnellingen is verboden.

Gedurende de meerdaagse worden een aantal klassementen bijgehouden:

 • Algemeen individueel klassement voor de tijdsnelsten
 • Puntenklassement voor de tussensprints
 • Bergtruiklassement voor de twee bergtijdritten
 • Ploegenklassement voor de ploegensponsoren niet meetellend voor enig individueel klassement
 • Strijdlustigste renner klassement

Eindwinnaar van enig klassement met de daarbij behorende leiderstrui is alleen die deelnemer die na afloop van de tourweek reglementair geklasseerd wordt.

In het algemeen individueel klassement dragen de leiders in de categorieën 5/6, 7 en Nieuwelingen een gele trui, de leider in categorie 5 komt in aanmerking voor de witte trui mits hij geen leider is in categorie 5/6. De leiders in het klassement tussensprints dragen een groene trui, de leiders in het bergklassement dragen een bolletjestrui. Het snelste meisje in categorie 6 en de snelste bij de Nieuweling meisjes draagt de roze trui.
Voor het eindklassement is er in de categorie 5 ook voor het winnende meisje een roze trui.

Wanneer een renner leider is in zowel het algemeen individueel klassement als enig ander klassement wordt hem de gele trui uitgereikt. De als tweede geklasseerde renner in het desbetreffende klassement wordt dan de drager van de groene trui / bolletjestrui. De gele trui prevaleert altijd boven de groene trui of iedere andere trui.

De rangvolgorde van de truien is als volgt:

 1. Gele trui
 2. Roze trui
 3. Witte trui
 4. Groene trui
 5. Bolletjestrui

Het klassement voor de groene trui voor de categorieën 5 en 6 is een gecombineerd klassement.

Het dragen van de diverse truien is verplicht. De truien, uitgereikt tijdens de eindhuldiging, worden eigendom van de leiders in de respectievelijke klassementen.

De eindwinnaar bij de nieuwelingen komt tevens in het bezit van de bloemenkrans.

Dragers van een leiderstrui, die tevens eindwinnaar van dat klassement zijn, dienen de leiderstrui in te leveren op zaterdagmiddag na afloop van de wedstrijden. Aan hen wordt op de eindavond een leiderstrui met jaartal overhandigd. Dragers van een leiderstrui die geen eindwinnaar worden van dat klassement maar wel op een dag volgens het klassement hier recht op hadden mogen die leiderstrui houden. Komen zij tijdens het evenement terug in de leiderstrui dan wordt aan hen geen nieuwe verstrekt, de reeds eerder verstrekte leiderstrui dient dan te worden gebruikt. Dragers van een leiderstrui die deze verkregen op grond van het doorschuiven en volgens het klassement hier eigenlijk geen recht op hadden moeten de leiderstrui op zaterdagmiddag inleveren.

Voor het bepalen van strijdlustigste renner worden voor de categorieën 5/6, 7, Nieuwelingen meisjes en Nieuwelingen dagelijks punten gegeven. De renner die per categorie aan het eind van de week de meeste punten heeft verzameld krijgt een gesponsorde prijs.

Bij gelijk eindigen in één der klassementen aan het eind van de week is de klassering van het laatst verreden wedstrijdonderdeel betreffende dit klassement beslissend.

Algemeen individueel klassement

Voor alle wedstrijdonderdelen, niet zijnde de tijdritten, zijn voor de eerste vijf in de etappe-uitslag bonificatieseconden te verdienen. Voor de 1e in de etappe vijf seconden, voor de 2e in de etappe vier seconden, voor de 3e in de etappe 3 seconden, voor de 4e in de etappe 2 seconden, en voor de 5e in de etappe 1 seconde.

Klassement tussensprints

Tijdens de criteriums worden een aantal puntensprints aangekondigd door de microfonist en de bel. Ook de finish telt daarbij als tussensprint. Tijdens de wegwedstrijden zijn er tussensprints bij elke doorkomst en bij de finish van de etappe. Tijdens de klassieker zijn er tussensprints bij “Chardonnay” op de Postweg bij elke doorkomst en bij de finish van de klassieker. Voor elke tussensprint en finish krijgt de 1e aankomende 3 punten, de 2e aankomende 2 punten, en de 3e aankomende 1 punt. Het klassement tussensprints bij de categorieën 5 en 6 is een gecombineerd klassement. Beide categorieën strijden om één groene trui.

Bergtrui klassementen

Wanneer na de twee bergtijdritten twee renners dezelfde totaaltijd over de twee bergtijdritten hebben, is de uitslag van de laatste bergtijdrit bepalend wie definitief in het bezit komt van de bolletjestrui.

Er wordt gestreden om ereprijzen en aantallen zoals vermeld in het wedstrijdtechnisch reglement van de KNWU.

Voor het eindklassement gelden de navolgende prijzen:

 • Algemeen tijd klassement per categorie: voor de beste 5 een beker.
 • Bergklassement per categorie: voor de beste 3 een beker.
 • Puntenklassement per categorie: voor de beste 3 een beker.
 • Roze trui klassement per categorie: voor de beste 3 een beker.
 • Algemeen tijd klassement per categorie: voor de laatste een rode lantaarn.
 • Ploegenklassement: voor de beste 3 een beker.
 • GP Johan Ossendrijver klassement: voor de beste 3 een beker.
 • Nieuwelingen en Nieuweling meisjes rijden voor eindklassement schema P (geldprijzen).

Verder krijgt de winnaar van het bergklassement per categorie een bolletjestrui, de winnaar van het puntenklassement per categorie een groene trui, de winnaar van het algemeen tijd klassement in categorie 6,7 en Nieuwelingen een gele trui, de winnaar van het algemeen tijd klassement in categorie 5 een witte trui en de snelste renster in categorie 5, 6 en Nieuwelingen meisjes een roze trui.

Na elke etappe, m.u.v. de klassieker / omloop GP Johan Ossendrijver, worden de eerste drie aankomenden van elke categorie in principe voor de start van de volgende categorie gehuldigd op het podium. Voor de etappewinnaar een goudkleurige medaille, voor de 2e een zilverkleurige medaille en voor de 3e een bronskleurige medaille.

De eerste drie in de uitslag na de tijdritten worden in principe gehuldigd na de finish van hun categorie, de eerste daaropvolgende wedstrijd (’s ochtends tijdrit, ’s avonds huldiging).

Voor alle deelnemers geldt: niemand gaat met lege handen naar huis!

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider in samenspraak met de KNWU-juryleden en de aankomstrechters van de Tour de Junior.

Dragen van de rugnummers op de volgende dagen/wedstrijdonderdelen:

Het aan de juiste kant opspelden van het rugnummer is in uw eigen belang voor het juist opmaken van de klassementen.

Maandagavond Rugnummer Rechts
Dinsdagmorgen Rugnummer Rechts
Dinsdagavond Rugnummer Links
Woensdagmiddag Rugnummer Links
Donderdagmorgen Rugnummer Rechts
Donderdagavond Rugnummer Links
Vrijdagmorgen Rugnummer Rechts
Vrijdagavond Rugnummer Rechts
Zaterdagmiddag Rugnummer Links

Zaterdagmiddag na afloop van de wedstrijden van elke categorie dienen de renners zo snel mogelijk wielershirts en eventuele leiderstruien in te leveren bij “De Moespot”.

De deelnemers verklaren bij inschrijving bekend te zijn met het geldende privacy beleid zoals gepubliceerd op onze website en akkoord te gaan met publicatie van foto´s van het evenement waarop zij zichtbaar zijn.

Indien zij dit niet willen kunnen zij dit per email kenbaar maken.

De organisatie zal dan deze foto´s niet publiceren.